ZARZĄD KOSZALIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "ERA KOBIET"


Skład Zarządu
Dorota Chałat - prezeska
Magdalena Chałat - w-ce prezeska
Katarzyna Czarkowska- sekretarz


Skład Komisji Rewizyjnej
Maria Hołodowska-Goc - przewodnicząca
Joanna Zielińska - członkini
Justyna Dalecka - członkini

Darowizna na cele statutowe
Prosimy o wsparcie naszych działań statutowych 
wpłatami  5 zł, 10zł, 20 zł, 50zł, 100zł
dokonując darowizn na rachunek bankowy Stowarzyszenia ERA KOBIET 
02 2030 0045 1110 0000 0421 7920 

NEWSY

Czy podoba Ci się nasza strona ??
OpcjaGłosy
tak201
nie74
logo fop

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego