Kawiarnia Obywatelska poświęcona przemocy domowej

17 czerwca odbyło się kolejne spotkanie organizowane w ramach Kawiarni Obywatelskiej przez Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA KOBIET. Tym razem tematem przewodnim była przemoc domowa. Nasze zaproszenie przyjęła wyjątkowa gościna,  która opowiedziała o swoich doświadczeniach. Ewa przez całe swoje dotychczasowe życie byłą ofiarą przemocy. Najpierw był ojciec, który bił i poniżał, potem mąż. Dziś mówi, że godziła się na to, bo myślała, że tak musi być. Gdy sytuacja stawała się coraz gorsza, nie wiedziała, gdzie szukać pomocy. Z jednej strony był wstyd, z drugiej – bezradność.  Kiedy dzieci dorosły, powiedziała: stop. Niedawno sama założyła  stowarzyszenie, aby pomagać takim kobietom, jak ona. 
Podczas dyskusji kobiety podkreślały, że do aktów przemocy dochodzi nie tylko w rodzinach patologicznych, gdzie rządzi alkohol. Sprawcy przemocy nierzadko są osobami dobrze sytuowanymi, „na stanowiskach”. Wtedy pomoc ofiarom bywa trudna. Podkreślały, że jedną z najtrudniejszych spraw jest sytuacja ekonomiczna ofiar przemocy. Często są to kobiety bez własnych dochodów, całkowicie uzależnione od mężów, czy konkubentów.

 Na spotkaniu była obecna przewodnicząca koszalińskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy, która  przypomniała obowiązujące przepisy i zachęcała do zainteresowania się Niebieską Kartą, dedykowana właśnie ofiarom przemocy domowej. 

Aby założyć Niebieską Kartę, można zwrócić się jednego z pięciu podmiotów: ośrodka pomocy społecznej, policji, szkoły, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub do ośrodka zdrowia. Niebieska Karta, choć jest dokumentem obszernym i jej wypełnienie wymaga czasu i cierpliwości, może okazać się niezwykle pomocna, choćby w postępowaniu sądowym.

 


logo fop

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego